Havenstraat-terrein Facebook

Laatste berichten

Mislukte plannen voor het Havenstraat-terrein deel 1

Havenstraat-terrein impressie 03

Havenstraat-terrein impressie 03

Het Stadsdeel Zuid heeft de laatste jaren diverse plannen gepresenteerd waarbij het Havenstraat-terrein moest worden omgevormd tot iets anders dan het nu is.

De lijst is eindeloos. De verlenging van tramlijn 16 naar Nieuw-Sloten is er één van.

In de jaren ’80 ontstond in Amsterdam het idee om tramlijn 16 te verlengen, via een route onder of boven de Schinkel en via de Henk Sneevlietweg naar Nieuw Sloten en de Middelveldsche Akerpolder. Ook zou de route in de de Lairessestraat worden versneld door opheffing of samenvoeging van enkele haltes waardoor een sneltramkarakter zou ontstaan. Tevens waren er plannen de route te verleggen onder het Rijksmuseum in plaats van de Albert Cuypstraat maar dat plan was omstreden en vond dan ook geen doorgang.

Er waren indertijd diverse alternatieven, zowel voor de verbinding van Nieuw Sloten, als voor de verbinding van De Aker. Het indertijd door B&W van Amsterdam voorgestelde plan betekende het verdwijnen van het laatste stukje ongerepte veenweidelandschap in Amsterdam, naast het oude dorp Sloten. Het betreffende stuk land, bekend als de Vrije Geer, bleef onbebouwd door een Amsterdams referendum over dit weiland, dat in 1995 werd gehouden en de meerderheid zich tegen dit plan uitsprak. Uiteindelijk bleef tramlijn 2 gehandhaafd op de in 1991 in gebruik genomen verlenging naar Nieuw Sloten en werd lijn 1 in 2001 naar De Aker verlengd.

Er zijn 0 Reacties

Laat een reactie achter