Havenstraat-terrein Facebook

ATTENTIE!

Ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Havenstraat-terrein met de daarbij behorende stukken en het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder liggen van dinsdag 15 september tot en met maandag 26 oktober 2015 ter inzage. Zij zijn te downloaden via de site  www.ruimtelijkeplannen.nl (onder planidentificatie-nummer (ID)  NL.IMRO.0363.K1302BPSTD-OW01 )
Zienswijzen moeten uiterlijk maandag 26 oktober 2015 binnen zijn.
Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam.
Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden kunnen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders van Amsterdam.
Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.