Havenstraat-terrein Facebook

Belangenvereniging

De ‘Belangenvereniging gebruikers van het Havenstraat-terrein’ is per statuut opgericht in 1992 toen duidelijk werd dat de Gemeente plannen had voor de ontwikkeling van het terrein. De leden zijn de huurders en gebruikers van de diverse loodsen, die in totaal ruim dertig bedrijfjes herbergen die zullen moeten wijken als de Gemeente de plannen voor woningbouw doorzet. Er zitten onder andere kunstenaars, een motoren revisie bedrijf, een klavecimbelbouwer, een fietsenmaker, een meubelmaker, een verhuisbedrijf, een bedrijf dat special effects verzorgd voor film en tv, garagebedrijven…kortom, een mooie mengelmoes van kleine ondernemers die voor de nodige bedrijvigheid zorgen en daarmee bijdragen aan het economisch verkeer in de stad en de buurt.

De vereniging heeft een voorzitter (Arthur van Oest), een secretaris (Anton Amir), een penningmeester (Willen Schuurman Hess) en een bestuurslid (Martin van Vreden), die samen het bestuur vormen. Het bestuur organiseert minimaal eens per jaar een ledenvergadering om de leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. De belangenvereniging voert, als vertegenwoordiger van de verschillende bedrijven, gesprekken met de Gemeente. Daarbij probeert de Belangenvereniging uiteraard de Gemeente op andere gedachten te brengen en alternatieve plannen te ontwikkelen voor één van de laatste kleinschalige industrieterreintjes in de stad.

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.

Haarlemmermeerstation 1937

Haarlemmermeerstation 1937

Havenstraatterrein 1967

Havenstraatterrein 1967