Havenstraat-terrein Facebook

Agenda

Het Havenstraat-terrein, toen het nog station was, vanuit de lucht gezien.

Het Havenstraat-terrein, toen het nog station was, vanuit de lucht gezien.

Begeleidingscommissie Havenstraat-terrein

Tijdens de eerste inspraak avond in de sporthallen Zuid op 29 augustus konden belangstellenden zich opgeven voor de begeleidingscommissie, Havenstraat-terrein. In totaal gaven zich 26 mensen op om in deze commissie met het Stadsdeel mee te praten over de plannen voor het terrein. Het Stadsdeel was van mening dat een groep van 26 mensen te groot was voor een serieus gesprek en had de groep om die reden opgedeeld in 3 groepjes. De eerste groep bestond uit buurtbewoners. De tweede groep uit ondernemers die gevestigd zijn op het Havenstraat-terrein en de derde groep was samengesteld uit een klein groepje mensen die geïnteresseerd zouden zijn in het investeren in het terrein. Op verzoek van de gebruikers op het terrein heeft het Stadsdeel dit verdeel- en heers idee laten varen, waardoor voor de eerste bijeenkomst alle 26 commissieleden waren uitgenodigd.