Havenstraat-terrein Facebook

Activiteiten

De Belangenvereniging van de gebruikers van het Havenstraat-terrein probeert op allerlei manieren het Stadsbestuur duidelijk te maken dat de huidige woningbouwplannen in deze tijd niet het juiste plan is. Ze gaan ten koste van een uniek bedrijventerrein in Amsterdam, met een heel eigen sfeer en geschiedenis. Waarom, uitgerekend in een tijd van crisis, meer dan dertig bedrijven wegbezemen en een bijzonder gebied aanharken?

De gemeentelijke procedure rond de geplande woningbouw (wijziging bestemmingsplan, inspraakmomenten, bezwaarprocedures) wordt door de Belangenvereniging nauwlettend gevolgd. Via deze website houden we u op de hoogte van de juiste momenten om op de plannen te reageren.

Er is een handtekeningenactie op touw gezet; veel voorbijgangers op het terrein hebben inmiddels al getekend voor behoud van het Havenstraat-terrein.

Daarnaast zoekt de Belangenvereniging publiciteit (de pers, AT5)  om aan belanghebbenden, omwonenden en sympathisanten duidelijk te maken wat er gaande is.

Ook u kunt helpen door informatie door te geven en uw steun  kenbaar te maken.